USAID-logo          stema e kosoves          Print

Mirësevini Në
Programin Për Arsimin Themelor

Programi i USAID-it për Arsimin Themelor ka për qëllim përmirësimin e kapacitetit të shkollave të Kosovës për të pajisur nxënësit e tyre me shkathtësitë përkatëse. Qëllim kryesor është përmirësimi i kapacitetit institucional të Qeverisë së Kosovës në sektorin e arsimit dhe përmirësimi i cilësisë së arsimit fillor.  [Më tepër…]

 

Menaxhimi i Shkollave

Menaxhimi i Shkollave
Përmirësimi i kapaciteteve lokale për menaxhim efikas dhe permirësim të kualitetit arsimor.

// lexo më tepër...>

Vlerësimi

Vlerësimi
Zhvillimi i aftësive të mësimdhënësve për vlerësim, zhvillim të shkathtlësive relevante, vlerave dhe kompetencave të nxënësve.

// lexo më tepër...>

Zhvillimi Profesional

Zhvillimi Profesional
Asstenca për minsitrinë dhe komunat në krijimin e një sistemi afatgjatë dhe kualitativ për zhvillim profesional te mësimdhënësve.

// lexo më tepër...>