USAID-logo          stema e kosoves          Print

Dobrodošli U
Program Za Bazično Obrazovanje

USAID-ov program za bazično obrazovanje ima za cilj da poboljša kapacitete škola na Kosovu da bi one pružale relevantne veštine svojim učenicima. Sveobuhvatan cilj je poboljšanje institucionalnog kapaciteta vlade Kosova u sektoru obrazovanja kao i unapređenje kvaliteta obrazovanja u bazičnim školama. Postojeći statistički podaci … [Saznaj više…]

Menadziranje Skola

Menadziranje Skola
Jacanje kapaciteta za efektivno menadziraje skola.

// dodatni...>

Ocenjivanje

Ocenjivanje
Poboljšanje učenje na osnovu unutrasnje procene.

// dodatni...>

Profesionalni Razvoj

Profesionalni Razvoj
Poboljšanje kvaliteta i efektivnosti nastave.

// dodatni...>