Obučavanje nastavnika ojačava kvalitet osnovnog obrazovanja

“Oni su bili kao deca, uzbuđeni, govoreći jedan drugome šta se dešavalo.”

Avgust 2015—Na hiljade školskih nastavnika na Kosovu uče kako da svojim učenicima na efikasniji način daju uputstva i da brzo utvrde da li se lekcije absorbiraju.

Valentina Cermjani je bila nastavnica osnovne škole na Kosovu već 19 godina. Do prošle godine ona je radila u seoskoj školi, 10 kilometara od grada Gjakovë/Djakovica. Dobar deo ove škole je uništen tokom konflikta 1990-ih.

Cermjani je oduvek željela da bude bolja nastavnica i pohađala je mnogobrojne kurseve. U 2012 godini, ona je nominovana od strane sovojih kolega da bude facilitator škole na novom Ocenjivanju kurseva učenja, koji su organizovani od strane USAID-ovog Osnovnog programa obrazovanja. Kada je pozvana na kursu, ona nije znala da če taj kurs izmeniti njen način predavanja.

Valentina Cermjani

“Mislila sam da će kurs biti u vezi testiranja ili gradiranja,” rekla je Cermjani.

Umesto toga, ona je učila kako da upotrebi jednostavne tehnike učenja koje su joj omogučile da dobije brze povratne informacije od svojih učenika i proveri da li oni razumeju lekciju. Ona je takođe učila da njima pruži načine da provere svoje sopstveno učenje i učenje svoji kolega iz razreda. Pre toga, Cermjani je mogla da utvrdi razumevanje učenika samo u kasnijim fazama kada su se oni podvrgavali testiranju ili kada su napravili grešku. Ocenjivanje na tehnikama učenja omogučava njoj i njenim učenicima da isprave nerazumevanja u ranijim fazama.

“Na početku, sposobniji učenici su zamerili što je njihov rad proveren od strane drugih učenika. Ali kada su videli da oni moraju upotrebiti fer i transprarentne kriterije, oni su prihvatili novi pristup sa entuzijazmom i tretirali su vežbu ozbiljno,” rekla je ona.

_DSC0587

_DSC0538

Nakon kursa, Cermjani je dobila dodatni trening od USAID-a i kvalifikovala se za školskog facilitatora, koji njoj omogučava da trenira nastavnike u svojoj i ostalim školama i da deluje kao mentor prema svojim kolegama.

“Na početku, oni su mislili da znaju sve o ocenjivanju. Ali, kada su videli da su tehnike bile praktične i mogle su se primeniti na njihovom svakodnevnom radu, oni su se motivisali,” rekla je Cermjani o svojim kolegama. “Oni su bili kao djeca, govoreči jedan drugom šta se dešavalo.”

Prošle godine, Cermjani je prebačena u većoj gradskoj školi. Ona ima dvoje dece, koji pohađaju nastavu. Kada su upitani šta oni misle o tehnikama o pristupu učenju, ona je odgovorila “Oni pričaju samo o tome i žale se ako određeni nastavnik ne primenjuje te tehnike.”

Kao međunarodno priznati pristup o poboljšanju učenja učenika, Ocenjivanje za učenje se uvodi u svim elementarnim školama na Kosovu. Do sada, preko 400 škola je dobilo najmanje jednog facilitatora i više od 12,000 nastavnika su završili kurs.

USAID-ov Program osnovnog obrazovanja, koji je partnerstvo sa Vladom Kosova, je dizajniran da poboljša kvalitet osnovnog obrazovanja ojačanjem uprave škola, školskih odbora, asocijacija nastavnika i roditelja i pružanjem profesionalnog razvoja za nastavnike i upravnike škola. Program se odvija od avgusta 2010 do 2016 godine.

Ovde mozete videti model ćasova formativnog ocenjivanja.

Tags:,