Novosti

Obučavanje nastavnika ojačava kvalitet osnovnog obrazovanja

“Oni su bili kao deca, uzbuđeni, govoreći jedan drugome šta se dešavalo.”

Avgust 2015—Na hiljade školskih nastavnika na Kosovu uče kako da svojim učenicima na efikasniji način daju uputstva i da brzo utvrde da li se lekcije absorbiraju.

Valentina Cermjani je bila nastavnica osnovne škole na Kosovu već 19 godina. Do prošle godine ona je radila u seoskoj školi, 10 kilometara od grada Gjakovë/Djakovica. Dobar deo ove škole je uništen tokom konflikta 1990-ih.

// read more >

September 8, 2015

Pismenost

No comments

Danas, više od 200 dece učestvuju na aktivnostima pismenosti, napravili su svoje sopstvene knjige, čitaju i uče o značaju čitanja i pisanja. Ove aktivnosti su organizovane od strane USAID-ovog Programa osnovnog obrazovanja u saradnji sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i tehnologiju, kao deo obeležavanja Međunarodnogn dana pismenosti. Cilj ovog događaja je da se podiže svest o značaju pismenosti, kao kjučni faktor za uspeh u školama i kao osnova za doživotno učenje i mogućnost za ispunjavanje promenljivih zahteva radnog mesta i društva uopšte.

// read more >

5 marta 2015 godine, nastavnica Anduena Jusufi iz škole „Bedri Gjinaj“ u Mitrovici, organizovala je izvanredan događaj pod nazivom „Devojčice i tehnologija“. Događaj je održan u Centru za profesionalni razvoj (CPR), smešten u školi „Eqrem Cabej“, i na njemu je prisustvovalo 32 devojčica od 6 do 9 razreda, iz 16 osnovnih i niže srednji škola Opštine Mitrovica.

// read more >

„Matematika treba biti povezana sa stvarnim životom zato što je važan deo naših dnevnih aktivnosti. takođe je važno da znamo da učenici 21 veka trebaju naučiti ovaj predmet sa jednim inovativnim pristupom“ rekao je organizator ovog događaja, Viši facilitator za učenje iz Programa i nastavnik matematike u školi Zekeria Rexha u Đakovici, tokom prve organizovane konferencije u Đakovici na datum 28-og Februara, 2015 god.

// read more >

December 12, 2014

Pismenost

No comments

USAID-ov Program za osnovno obrazovanje (USAID BEP) je održao sedam regionalnih sesija čitanja u šest opština širom Kosova. Tema ovih regionalnih sesija je „Razvoj veština čitanja kod učenika“. Ove sesije su održane u regionu Prištine (dva puta), Prizrena, Đakovice, Peći, Uroševca i Mitrovice. Prisustvovalo je 346 učesnika koji su predstavili 190 škola na ovim sesijama, i koji su aktivno učestvovali i diskutirali o upotrebi novih strategija i tehnika kako bi ohrabrili veštine čitanja kod učenika.

// read more >

November 7, 2014

Uncategorized

No comments

Danas su 15 projekata sa robotima bili prikazani na trgu Zahir Pajaziti, kako bi obeležili završetak petodnevnog letnjeg kampa robotike – „RobotiKS 2014“ organizovane  od strane USAID-ovog Programa za Osnovno Obrazovanje. Ovi stvoreni projekti od učenika kosovskih škola, uključuju LEGO robote koji su izgrađeni i programirani da preduzmu niz izazova.
// read more >

June 18, 2014

ICT, Inovacija

No comments

Na datum 18 Juna, 2014 godine, Direktor Kancelarije za Ekonomski Razvoj USAID/Kosovo Scott Cameron i Zamenik Ministra Ministarstva za Obrazovanje, Nauku i Tehnologiju Nehat Mustafa, otvorili su „Izložbu i Konferenciju o Obrazovnoj Tehnologiji 2014” u Prištini, koja je organizovana od strane USAID-ovog Programa Osnovnog Obrazovanja i Ministarstva Obrazovanja, Nauke i Tehnologije. Izložba je održana u Hotelu Victory, gde su učesnici prikazali savremena pomagala za predavanje i učenje koji su dostupni za škole. Školski učenici su demonstrirali korišćenje moderne tehnologije koja je uvedena od strane USAID-a, a biznisi koji pružaju opremu za škole prikazali su svoje proizvode.

// read more >

January 16, 2014

Uncategorized

No comments

Stotina dece je posetilo „Dečiji Sajam Knjiga“ i učestvovali su u aktivnostima pismenosti, pravili su svoje knjige, čitali i učili o važnošću čitanja. Sajam je organizovan od strane Programa za Osnovno Obrazovanje USAID-a, kao deo proslave međunarodnog dana pismenosti. Ovaj godišnji sajam je mogućnost za izdavače Kosova, Albanije i Makedonije da izlože njihove knjige za decu.

// read more >