Obuka Nastavnika

Naš lokalni partner, Kosovski obrazovni centar (KEC), imaće glavnu odgovornost za sprovođenje ove komponente i dobiće podršku od specijalizovane međunarodne stručne pomoći kao i od našeg DCOP/eksperta za obučavanje. Ova komponenta će pomoći poboljšanje kvaliteta i efikasnosti instrukcija po školama snabdevanjem škola kvalitetnim programima za razvoj nastavnika, kao i za održiv nastavak aktivnosti namenjenih školama i nastavnicima. Za postizanje ovog cilja mi ćemo preduzeti sledeće aktivnosti:

Aktivnosti 3.1 Jačanje kapaciteta DTC za pružanje visokokvalitetnih profesionalnih aktivnosti za razvoj nastavnika

KEC će podržati opštine da aktiviraju i razvijaju kapacitete DTC da pruže visokokvalitetne profesionalne aktivnosti za razvoj nastavnika. KEC će osavremeniti postojeće didaktičke centre i osiguraće da za svaki kurs obuke koji treba organizovati, DTC treba snabdeti dodatnom opremom, knjigama i podesnim materijalom za obuku. Na taj način resursi DTC će rasti sa napretkom BEP.

Program obuke biće razvijen i sproveden za MEST i za osoblje na opštinskom nivou (na primer za pedagoge) koje je odgovorno za DTC. U manjim opštinama učesnici mogu biti odabrani nastavnici. Nastavak programa biće omogućen imenovanjem odgovarajućeg osoblja i okončaće se njihovim sertifikovanjem u kvalifikovane trenere.

Aktivnost 3.2 Omogućiti nastavnike da osposobe svoje studente relevantnim veštinama, na efikasan način sprovedu novi bazični nastavni plan Kosova, kao i sprovođenje jednog sveobuhvatnog programa razvoja nastavnika

KEC će obezbediti profesionalan razvojni program za nastavnike i pomoćiće im da ispune zahteve novog nastavnog plana i na taj način učenike da opskrbe relevantnim veštinama. Pošto je naš ključni cilj da učenike osposobimo relevantnim znanjem, glavni fokus nastavnog plana biće razvoj preduzetničkog, kreativnog i tehnološkog znanja.

Program obuke biće podudaran sa svojim kolegama u obukama iz drugih komponenata, posebno sa ocenjivanjem. Glavni treneri biće izabrani na nacionalnom nivou i oni će podučavati po jednog nastavnika iz svake škole koji će pružati podršku svojim kolegama u školama.

KEC će raditi na nekoliko nivoa:

Pojedinačni nivo: Nastavnici će sami proceniti svoje potrebe i sastavljati pojedinačne razvojne planove.
Školski nivo: Škole će dobiti podršku na kreiranju i sprovođenju planova za razvoj sopstvenog osoblja.
Opštinski nivo: Opštine će dobiti podršku na kreiranju, sprovođenju i pregledu trogodišnjeg operativnog plana za razvoj nastavnika.
Centralni nivo: MEST će dobiti podršku da sprovede svoju funkciju na obezbeđivanju kvaliteta.

KEC će svoj rad sprovesti u četiri etape:
1. Planiranje i pripremanje;
2. Sprovođenje programa u odabranim opštinama;
3. Proširenje programa u druge opštine;
4. Tranzicija i primopredaja za održivost.

Aktivnosti 3.3 Povećanje broja kvalifikovanih trenera i pružaoca treninga

KEC će u oblasti didaktike za obrazovanje odraslih sprovoditi sertifikovan program obučavanja odabrane grupe nastavnika iz škola i univerziteta koji će postati treneri trenera (MLFs). KEC će razviti standarde kvaliteta za trenere i eksperte kao i kriterijume za monitorisanje kvaliteta radionica koje će oni organizovati. Da bi se sertifikovali, eksperti moraju biti u stanju da sami kreiraju materijale za obučavanje i da organizuju treninge. Uslov za sertifikovanje biće uspešno realizovana radionica ili sednica.

Nakon identifikacije trenera specijalista u svakoj opštini i školi, i pružanjem profesionalnih razvojnih veština kroz naše MLF, mi ćemo takođe omogućiti i obučavanje tokom nastave i mentorisanje kapaciteta koji će biti od suštinske važnosti za održiv opštinski sistem obuke tokom radnog vremena.

Aktivnost 3.4 Veće mogućnosti nastavnika da učestvuju u kolegijalnoj podršci, profesionalnim mrežama, organizacijama i istraživanjima u cilju unapređenja njihovih veština i učinka u školama.

Za jačanje uticaja profesionalnih razvojnih aktivnosti, BEP će za nastavnike identifikovati i učiniti dostupnim širok spektar mogućnosti za dalji razvoj njihovih profesionalnih znanja i mogućnosti. Jedna indikativna lista ovih mogućnosti obuhvata: lokalne i onlajn zajednice za praktikovanje znanja; blog- spotove, nadmetanja, studijska putovanja i posete razmene, obrazovne večeri uz film, doprinose u
različitim časopisima, priručnike, internet stranicu BEP i učešće u različitim obrazovnim istraživanjima.