Ocenivanje Rezultata Učenja

Assessment

U ovoj komponenti, mi ciljamo na: a) jačanje svesnosti prosvetnih radnika o važnosti ocenjivanja zasnovanoj na školi (SBA) što će poboljšati obrazovne rezultate učenika i njihovu sposobnost da ih primene; i b) saradnju sa MEST i drugim donatorima na unapređenju kapaciteta za spoljašnje ocenjivanje učenika na nacionalnom nivou. Za postizanje ovog cilja, mi planiramo preduzimanje sledećih aktivnosti:

Aktivnost 2.1 Razvoj nacionalnih standarda za ocenjivanje zasnovano na školi

Međunarodni i lokalni eksperti AED-a sarađivaće sa MEST na razvoju standarda etičkog koda, njegovim usklađenjem sa novim nacionalnim nastavnim planom i standardima koji su neophodni za visokokvalitetno ocenjivanje međunarodnih ispita. Mi ćemo izvršiti jednu pilot studiju o eventualnom unapređenju programa ocenjivanja za profesionalni razvoj u 10 škola u izabranim opštinama, pre nego što pokrenemo ovaj projekt u celoj zemlji.

Aktivnost 2.2 Kreiranje nastavnog plana obučavanja u SBA za sve nastavnike i direktore škola

Naši eksperti za ocenjivanje i profesionalni razvoj sarađivaće zajedno sa našim lokalnim partnerom Kosovskim obrazovnim centrom (KEC) na kreiranju programa za profesionalni razvoj SBA. Mi ćemo upoznati nastavnike i administrativno osoblje sa novim standardima i razvićemo njihove kapacitete da iskoriste formativne metode ocenjivanja i samoocenjivanja, kako kvalitativnih tako i kvantitativnih metoda. Moduli obučavanja, priručnici, video zapisi i onlajn moduli postaće dostupačni kao onlajn „paketi“ resursa.

Nakon programa obučavanja, eksperti će pružiti podršku školama u obliku mentorisanja nastavnika i administrativnog osoblja. Lokalni partneri će pomoći da identifikujemo mentore za ocenjivanje iz svake bazične i niže srednje škole, i oni će širiti informacije svojim parnerima. Lokalna obuka će se organizovati u DTC kao što je i opisano u Komponenti jedan.

Akrivnost 2.3 Pružanje profesionalnog razvoja izabranim prosvetarima na sastavljanju testova i osnivanje banke pitanja

Mi ćemo raditi sa izabranim nastavnicima i administrativnim službenicima da ih osposobimo da sastavljaju testove i pitanja za testove koji se mogu iskoristiti za ocenjivanje napretka učenika nakon sprovođenja novog nastavnog plana i novih veština. Nakon razdoblja obučavanja, oni će osnovati tim lokalnih eksperata koji će sakupljati i unaprediti skup ispitnih pitanja iz svih nastavnih predmeta za one nastavnike koji će ih koristiti za ispite. Tim će sarađivati sa ekspertima ICT programa na osnivanju banke ispitnih pitanja koji se može iskoristiti onlajn „paketom“.

Aktivnost 2.4 Razvijanje kapaciteta Odeljenja za ocenjivanje pri MEST da ispuni svoje odgovornosti u vezi ocenjivanja zasnovano na školi i nacionalnog ocenjivanja

Naš međunarodni ekspert za ocenjivanje pomoćiće Odeljenju za ocenjivanje pri MEST da razvije profesionalni plan razvoja za svoje osoblje. Naš ekspert će pomoći Odeljenje za ocenjivanje da preduzme pilot spoljašnje ocenjivanje u odabranim školama i opštinama, kao i da obučava svoje osoblje i tumači rezultate ovog pilot spoljašnjeg ocenjivanja i da predoče ove rezultate prosvetnoj zajednici i donosiocima odluke.